RI&E verplicht

person-holding-fallen-wooden-piece

Als u één of meer medewerkers in dienst heeft, bent u als werkgever verplicht om een RI&E te hebben. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert daar steeds strenger op en deelt bij het ontbreken boetes uit. Deze verplichting geldt ook als er (alleen) stagiaires in uw onderneming werkzaam zijn.

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting voor Risico-inventarisatie en -evaluatie. U brengt hiermee alle zichtbare en onzichtbare risico’s binnen uw bedrijf in kaart, zodat u de risico’s kunt verkleinen of zelfs wegnemen. 

U kunt ervoor kiezen om een RI&E zelf te maken of een professional ervoor in te schakelen. Echter is het nooit af, want zowel uw bedrijf als de risico’s veranderen constant. Bekijk daarom regelmatig of uw RI&E nog up to date is. 

Geen RI&E?

Wanneer u als werkgever geen RI&E heeft, kan een verzekeraar besluiten om gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dat geldt voor verzekeringen waarbij werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd, maar het kan ook een rol spelen bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Ook kan de verzekeraar een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wel in de RI&E staan, terwijl de oplossingen uit het plan van aanpak niet worden gebruikt. 

Ons advies

Wij adviseren nu na te gaan of u voldoet aan de verplichtingen die er vanuit de Arbowetgeving zijn omtrent RI&E en plan van aanpak.

Voor het opstellen van een RI&E, plan van aanpak en over alle regelgeving daaromtrent verwijzen wij u naar de website www.rie.nl. Ook kunt u voor hulp contact opnemen met uw Arbodienst, een branchevereniging of risicomanager RI&E. 

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Bel of mail ons dan gerust, geen probleem!

Bekijk ook: