Categorieën
Nieuws

RI&E verplicht

Als u één of meer medewerkers in dienst heeft, bent u als werkgever verplicht om een RI&E te hebben. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert daar steeds strenger op en deelt bij het ontbreken boetes uit. Deze verplichting geldt ook als er (alleen) stagiaires in uw onderneming werkzaam zijn.

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting voor Risico-inventarisatie en -evaluatie. U brengt hiermee alle zichtbare en onzichtbare risico’s binnen uw bedrijf in kaart, zodat u de risico’s kunt verkleinen of zelfs wegnemen. 

U kunt ervoor kiezen om een RI&E zelf te maken of een professional ervoor in te schakelen. Echter is het nooit af, want zowel uw bedrijf als de risico’s veranderen constant. Bekijk daarom regelmatig of uw RI&E nog up to date is. 

Geen RI&E?

Wanneer u als werkgever geen RI&E heeft, kan een verzekeraar besluiten om gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dat geldt voor verzekeringen waarbij werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd, maar het kan ook een rol spelen bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Ook kan de verzekeraar een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wel in de RI&E staan, terwijl de oplossingen uit het plan van aanpak niet worden gebruikt. 

Ons advies

Wij adviseren nu na te gaan of u voldoet aan de verplichtingen die er vanuit de Arbowetgeving zijn omtrent RI&E en plan van aanpak.

Voor het opstellen van een RI&E, plan van aanpak en over alle regelgeving daaromtrent verwijzen wij u naar de website www.rie.nl. Ook kunt u voor hulp contact opnemen met uw Arbodienst, een branchevereniging of risicomanager RI&E. 

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Bel of mail ons dan gerust, geen probleem!

Categorieën
Nieuws

Cyber Crime

Ondernemers krijgen vandaag de dag steeds meer te maken met cybercriminaliteit. De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen enorm zijn. Niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor andere stakeholders binnen uw organisatie. 

BEC-fraude bijvoorbeeld, een woord dat u wellicht niet dagelijks hoort, maar uit onderzoek van het Openbaar Ministerie groeit BEC-fraude enorm. BEC-fraude is een vorm van cybercrime via e-mail en focust zich op e-mailcontacten binnen bedrijven. 

U krijgt bijvoorbeeld een mailtje van de baas om geld over te maken, maar in werkelijkheid is dit mailtje van een crimineel. Maar door de hoge geloofwaardigheid van de persoonlijke groet van uw baas, is er een kans dat u het gelooft en het geld overmaakt naar het rekeningnummer van de crimineel.

Of u krijgt een mail met een factuur die u verwacht, maar in de plaats van het goede rekeningnummer, is het rekeningnummer veranderd naar die van de crimineel.

De criminelen weten precies wat de gevoelige plekken van medewerkers zijn en hoe ze iets zo echt mogelijk kunnen laten lijken. Let dus altijd goed op of een mailtje wel van het juiste mailadres komt en dat er merkwaardige woorden of fouten in de mail staan.

Kijk voor meer informatie over BEC-fraude op:
https://lnkd.in/dJXQShZZ

Wilt u inzicht in de cyberrisico’s binnen uw organisatie? En wilt u de kans op cybercriminaliteit verminderen of zelfs voorkomen? Neem voor advies contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met u mee.